Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 2 trang 132 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 24: Sóng điện từ

Bài 2 trang 132 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trong quá trình làn truyền sóng điện từ, vectơ B→ và vectơ E→ luôn luôn

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 132 sgk Vật Lý 12 nâng cao

A. Trùng Phương với nhau và vuông góc với Phương truyền sóng.

B. Dao động cùng pha.

C. Dao động ngược pha.

D. Biên thiên tuần hoàn theo thời gian, không tuần hoàn theo thời gian.

Lời giải:

Chọn B.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 24. Sóng điện từ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button