Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 2 trang 174 SGK Hóa 12

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch

Bài 2 (trang 174 SGK Hóa 12)

Có dung dịch chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch của hỗn hợp.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 174 SGK Hóa 12

Cho NaOH đến dư vào hỗn hợp ta thu được hai phần : kết tủa là Fe(OH)2, dung dịch thu được là NaAlO2, NaOH dư

Cách tách 2 ion từ hỗn hợp + 2NaOH → 2Na+ + Fe(OH)2

Al3+ + 3NaOH → 2Na+ + Al(OH)3

Al(OH)3 + 2NaOH→ 2 NaAlO2 + H2O

Tách kết tủa hòa tan trong HCl thu muối

Fe(OH)2 + HCl → FeCl2 + 2H2O

Phần dung dịch dẫn CO2 đến dư thu được kết tủa Al(OH)3

NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + NaHCO3

Hòa tan kết tủa trong HCl thu muối Al3+

Al(OH)3 + 3HCl→ AlCl3 + 3H2O

Cho NaOH vào hỗn hợp hai cation, xuất hiện kết tủa trắng xanh là Fe(OH)2,

có kết tủa keo trắng sau đó tan ra trong NaOH dư thì có ion Al3+.

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button