Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 2 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Bài 2 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Khoảng cách i giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp trong hệ vân giao thoa, ở thí nghiệm hai khi Y-âng, được tính theo công thức nào sau đây?

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Lời giải:

Chọn B.

Khoảng cách i giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp trong hệ vân giao thoa, ở thí nghiệm hai khi Y-âng chính là khoảng vân tính bởi công thức: Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng -

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button