Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 2 trang 233 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch

Bài 2 (trang 233 sgk Hóa 12 nâng cao):

Có 5 lọ chứa hóa chất mất nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch chứa cation sau (nồng độ mỗi dung dịch khoảng 0,01 M): Fe2+, Cu, Ag+, Al3+, Fe3+. Chỉ dùng các ống nghiệm và một dung dịch thuốc thử là KOH có thể nhận biết tối đa mấy dung dịch?

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 233 sgk Hóa 12 nâng cao

A. 2 dung dịch.

B. 3 dung dịch.

C. 4 dung dịch.

D. 5 dung dịch.

Lời giải:

Đáp án D

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button