Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 2 trang 60 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 12: Tổng hợp dao động

Bài 2 trang 60 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Hai dao động cơ học điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 50rad/s, có biên độ lần lượt là 100mm và 173mm, dao động thứ hai trễn pha π/2 so với dao động thứ nhất. Xác định dao động tổng hợp.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 60 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Ta chọn gốc thời gian sao cho pha ban đầu của dao động thứ hai bằng 0 thì dao động thứ nhất sẽ sớm pha hơn dao động thứ hai một góc π/2. Khi đó:

⇒ x1 = 100cos(50t + π/2) (mm); x2 = 173cos50t (mm)

Ta có thể giải bằng giản đồ vecto quay:

Hai dao động vuông pha nên ta có:

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 12. Tổng hợp dao động -

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 12. Tổng hợp dao động

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button