Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 2 trang 9 sgk Vật Lý 12 nâng cao 

Bài 1: Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 2 trang 9 sgk Vật Lý 12 nâng cao 

Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu quay tròn. A ở ngoài rìa. B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi ωA, ωB, γA , γB lần lượt là tốc độ góc và gia tốc góc cua A và B. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. ωA = ωB, γA = γB                B. ωA > ωB, γA >γB

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 9 sgk Vật Lý 12 nâng cao 

C. ωA < ωB, γA = 2γB              D. ωA = ωB, γA > γB

Lời giải:

Đáp án A.

Khi vật tham gia vào chuyển động quay thì tốc độ góc tại mọi điểm trên vật là như nhau nên ωA = ωB, và gia tốc góc của các điểm có giá trị tính bởi công thức γ = dω/dt , dễ dàng suy ra gia tốc góc cũng luôn bằng nhau γA = γB.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 1: Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button