Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 3 trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 3 (trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao):

Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước tlu được 1,12 lít khí H2 (đktc)

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao

a) Xác định tên hai kim loại kiềm vá tinh % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng để trung hòa dung dịch kiềm trên và khối lượng muối clorua thu được

Lời giải:

Gọi 2 kim loại kiềm là M

M + H2O → MOH + 1/2H2

nM = 2nH2 = 2 x (1,12 : 22,4) = 0,1 mol => MM = 3,1 : 0,1 = 31

a) Vậy hai kim loại kiềm liên tiếp là Na(23) và K(39)

=> %(m)Na = (0,05 x 23):3,1 x100% = 37,1%

=> %(m)K = 100 – 37,1 = 62,9%

b) MOH + HCl → MCl + H2O

nHCl = nMOH = 0,1 mol => VHCl = 0,1 : 2 = 0,05 lít = 50 ml

Khối lượng muối: mMCl = 0,1(M + 35,5) = 6,65 gam

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button