Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 3 trang 250 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 53: Luyện tập. Nhận biết một số Ion trong dung dịch

Bài 3 (trang 250 sgk Hóa 12 nâng cao):

Cho các dung dịch chứa các caton riêng biệt Mg2+, Al3+, Ni2+,Cl-, SO42-. Trình bày cách nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch đó.

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 250 sgk Hóa 12 nâng cao

Lời giải:

– Thêm vào thuốc thử là NaOH:

Có kết tủa trắng: Mg2+ + 2OH → Mg(OH)2

Có kết tủa trắng sau đó tan ra khi thêm OH-

Al3+ + 3OH → Al(OH)3

Al(OH)3 ↓ + OH- → [Al(OH)4] tan

Có kết tùa màu xanh lục Ni2+ + 2OH- → Ni(OH)2

– Nhỏ vào hai mẫu thuốc thử chứa hai anion dung dịch chứa Ba2+. Nhận ra ion SO42- vì tạo chất kết tủa màu trắng không tan trong axit

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Mẫu chứa ion Cr là mẫu còn lại.

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button