Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 3 trang 80 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 14: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein

Bài 3 (trang 80 sgk Hóa 12 nâng cao):

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau:

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 80 sgk Hóa 12 nâng cao

a. CH3CH2, NH2-CH2-COOH,CH3COONH4, anbumin

b. C6H5NH2, CH3CH(NH2)COOH, (CH3)2NH, anbumin

Lời giải:

a. CH3NH2 làm quỳ tím chuyển màu xanh

– anbumin đem đun nhẹ thấy có hiện tượng đông tụ

– Hai dung dịch còn lại cho tác dụng NaOH, CH3COONH4 tạo khi mùi khai làm

CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 ↑ + H2O

Glyxin có phản ứng nhưng không tạo khí:

H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

b. đun nhẹ, chất đông tụ là abumin.

– Dùng quỳ tím nhận ra (CH3)2NH do làm quỳ chuyển xanh.

– Dùng dung dịch Br2 nhận ra anilin do phản ứng sinh ra kết tủa trắng.

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button