Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 3 trang 83 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 15: Phản xạ sóng. Sóng dừng

Bài 3 trang 83 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trên một sợ dây dài 40 cm có sóng dừng, người ta quan sát thấy có 4 bụng sóng. Tần số dao động là 400 Hz. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 83 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trên dây xuất hiện 4 bụng sóng ⇒   → λ = 20cm = 0,2m;

Tốc độ truyền sóng trên dây khi đó: v = λ.f = 0,2.400 = 80m/s.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button