Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 4 trang 134 SGK Hóa 12

Bài 29. Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 4 (trang 134 SGK Hóa 12)

Chỉ dùng thêm 1 hóa chất, hãy phân biệt các chất trong những dãy sau và viết phương trình hóa học để giải thích.

a) Các kim loại: Al, Ca, Na, Mg

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 134 SGK Hóa 12

b) Các dung dịch: NaCl, CaCl2, AlCl3.

c) Các chất bột: CaO, MgO, Al2O3.

Lời giải:

a) Dùng H2O:

Kim loại tan trong nước tạo dung dịch trong suốt là Na

Na + H2O → NaOH + 1/2H2

Kim loại tan tỏng nước cho dung dịch vẩn đục là Ca.

Ca + H2O →  Ca(OH)2 + H2

Hai kim loại không tan là Mg, Al. Đem hòa tan với NaOH, kim loại tan ra, sủi bọt khí là Al.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

b) Dùng dung dịch NaOH:

Dung dịch tạo kết tủa keo, sau đó tan dần là AlCl3

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

dung dịch nào thấy tạo kết tủa vẩn đục là dung dịch CaCl2

 còn lại là dung dịch NaCl.

c) Dùng nước: CaO tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục

CaO + 2H2O →  Ca(OH)2

Mang dung dịch thu được cho vào hai chất còn lại, chất tan ra là Al2O3; không tan là MgO.

Al2O3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + H2O

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: Bài 29. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button