Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 4 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 56: Phản ứng phân hạch

Bài 4 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Xét phản ứng phân hạch urani U235 có phương trình:

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 287 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Tính năng lượng mà một phân hạch tỏa ra.

Cho biết: mU = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u. Bỏ qua khối lượng của electron.

Lời giải:

Năng lượng mà một phản ứng phân hạch tỏa ra là: Q = (M0 – M)c2   

với M0 = mU + mn = 234,99 + 1,01 = 236u

   M = mM0 + mLa + 2mn = 94,88u +138,87u + 2.1,008665 = 235,77u.

Tính được: Q = (236u – 235,77u).c2 = 0,23u.c2 = 214,245 MeV.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 56. Phản ứng phân hạch

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button