Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12

Bài 14. Vật liệu polime

Bài 4 (trang 72 SGK Hóa 12)

Viết các phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12

b) Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

Lời giải:

– Điều chế PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

– Điều chế axetilen:

Giải Hóa 12: Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12 –

– Điều chế axetic và vinyl axetat:

Giải Hóa 12: Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12 –

b. 

– Điều chế Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

Giải Hóa 12: Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12 –

– Điều chế Polibutađien-1,3:

Giải Hóa 12: Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12 –

– Điều chế stiren từ etylbenzen:

Giải Hóa 12: Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12 –

– Đồng trùng hợp stiren và butađien-1,3

Giải Hóa 12: Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12 –

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: Bài 14. Vật liệu polime

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button