Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 5 trang 134 SGK Hóa 12

Bài 29. Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 5 (trang 134 SGK Hóa 12)

Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi.

a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

Bạn đang xem: Giải Bài 5 trang 134 SGK Hóa 12

b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

c) Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH và ngược lại.

d) Sục từ từ đến dư khi CO2 vào dung dịch NaAlO2.

e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

Lời giải:

a) Thấy xuất hiện kết tủa trắng keo Al(OH)3

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

b) Xuất hiện kết tủa trắng keo Al(OH)3, sau đó kết tủa tan dần

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

c) Cho từ từ dd Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH xuất hiện kết tủa Al(OH)3, kết tủa không tan.

Ngược lại cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3 có kết tủa trắng keo Al(OH)3, sau đó kết tủa tan ra.

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

d) Xuất hiện kết tủa trắng keo Al(OH)3

NaAlO2 + 2H2O + CO2 → NaHCO3 + Al(OH)3

e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dd Na[Al(OH)4].

xuất hiện kết tủa trắng keo của Al(OH)3 sau đó thì kết tủa tan ra

NaAlO2 + HCl → NaCl + Al(OH)3↓ + H2O

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: Bài 29. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button