Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 5 trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 5 (trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao):

So sánh tính chất hóa học của hai muối NaHCO3 và Na2CO3 Viết các phương trình hóa học minh hoạ.

Bạn đang xem: Giải Bài 5 trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao

Lời giải:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

HCO3 + H+ → CO2 + H2O

– NaHCO3 là muối axit tác dụng với bazo tạo muối trung hòa

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3 + OH → CO32- + H2O

NaHCO3 là muối có tính lưỡng tính

Na2CO3 là muối có tính chất bazo

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button