Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 6 trang 134 SGK Hóa 12

Bài 29. Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 6 (trang 134 SGK Hóa 12)

Hỗn hợp khí X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch A: lúc đầu không có kết tủa, khi thêm được 100 ml dung dịch HCl 1M thì bắt đầu có kết tủa. Tính thành phần % số mol của các kim loại trong X.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 6 trang 134 SGK Hóa 12

K + H20 → KOH + H2. (1)

2Al + KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2. (1)

– Do X tan hết nên Al phản ứng hết, KOH dư sau phản ứng (2)

– Khi thêm HCl, ban đầu chưa có kết tủa, do:

      HCl + KOH → KCl + H2O    (3)

 x-y mol   x-y mol

– Khi HCl trung hòa hết KOH dư thì bắt đầu có kết tủa:

   KAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓+ KCl    (4)

– Vậy để trung hòa hết KOH dư cần 100ml dung dịch HCl 1M.

– Ta có:  nHCl = nKOHdu = x−y = 0,1(mol)   (5)

– Mà  : 39x+27y=10,5   (6)

– Từ (5) và (6), giải hệ phương trình ta được:  x = 0,2 và y = 0,1.

⇒%nK = 0,20,3.100% = 66,67%

⇒%nAl= 100% − 66,67% = 33,33%

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: Bài 29. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button