Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 7 trang 161 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 30: Kim loại kiềm thổ

Bài 7 (trang 161 sgk Hóa 12 nâng cao):

Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước, thu dược 6,11 lít khí H2 (25oC và 1 atm). Hãy xác định tên của kim loại kiềm thổ đã dùng.

Bạn đang xem: Giải Bài 7 trang 161 sgk Hóa 12 nâng cao

Lời giải:

nH2 = (P.V):(R.T) = [1.6,11]:[0,082.(273 + 25)] = 0,25 mol

R + 2H2O → R(OH)2 + H2

MR = 10 : 0,25 = 40 =(Ca)

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button