Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 8 trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 12: AMINO AXIT

Bài 8 (trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao):

Cho 0,1 mol hợp chất A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 1,25M, sau đó cô cạn dung dịch thì được 18,75 g muối. Mặt khác, nếu cho 0,1 mol A tác dụng với lượng NaOH vừa đủ, rồi đem cô cạn thì được 17,3 gam muối. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng A là một α-amino axit, không làm mất màu dung dịch KMnO4.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 8 trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao

nHCl = 0,08.1,25 = 0,1 mol = nA

A + HCl tỉ lệ 1 : 1 → A có 1 nhóm –NH2

Công thức A : R(NH2)(COOH)a

(HOOC)a –R-NH2 + HCl → (HOOC)a –R-NH3Cl

H2N-R-(COOH)a + aNaOH → H2N-R-(COONa)a + aH2O

0,1(16 + R + 67a) = 17,3 => R + 67a = 157

=> a = 1; R = 90

A là α-amino axit và không làm mất màu dung dịch KMnO4, A có gốc hidrocacbon thơm. Công thức cấu tạo của A là:

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button