Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C1 trang 118 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Bài C1 trang 118 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trong hình 21.3, tại thời điểm nào thì từ trường của ống dây có giá trị lớn nhất? Giá trị nhỏ nhất?

Bạn đang xem: Giải Bài C1 trang 118 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Lời giải:

Từ trường trong lòng ống dây có biểu thức: B = 4π.10-7.n.i;

Suy ra cảm ứng từ B biến đổi cùng tính chất với i.

Trong hình 21.3, ta thấy:

– Từ trường xuất hiện trong ống dây đạt giá trị lớn nhất khi i có độ lớn lớn nhất tại các thời điểm t = T/4 + k.T/2 (T là chu kỳ và k là số nguyên ≥ 0)

– Từ trường của ống dây nhỏ nhất khi i có độ lớn nhỏ nhất vào thời điểm t = k.T/2.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button