Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C1 trang 170 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 32: Máy biến áp. Truyền tải điện năng

Bài C1 trang 170 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Hiệu suất của máy biến áp trong thực tế có thể đạt tới 98−99%. Hãy viết biểu thức tính hiệu suất của máy biến áp và giải thích vì sao nó có thể đạt tới giá trị lớn.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C1 trang 170 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Hiệu suất của máy biến áp là tỉ số (tính ra %) giữa công suất lấy ra ở mạch thứ cấp P2 và công suất đưa vào ở mạch sơ cấp P1. Từ đó ta có công thức:

Hao phí điện năng trong máy biến áp chủ yếu chủ yếu là hao phí do toả nhiệt Jun – Lenxơ trong các cuộn dây và do dòng Phucô trong lõi thép gây ra. Ta hạn chế hao phí này bằng cách dùng dây dẫn bằng đồng tốt và lõi thép làm bằng các lá thép mỏng pha silic ghép cách điện với nhau.

Vì vậy hiệu suất của máy biến áp rất cao, trong thực tế có thể đạt tới 98% hay 99%.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button