Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C2 trang 195 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Bài C2 trang 195 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Tính khoảng vân và vị trí các vân sáng bậc 1, bậc 2 đối với ánh sáng tím và đối với ánh sáng đỏ. Nêu nhận xét.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C2 trang 195 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Khoảng vân i là khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp hoặc 2 vân tối liên tiếp.

→ i = (k + 1) λ.D/a – k.λ.D/a = λ.D/a.

– Vị trí vân sáng bậc 1 đối với ánh sáng màu đỏ:

    x = iđ = λđ.D/a

– Vị trí vân sáng bậc 2 đối với ánh sáng màu đỏ:

    x = 2.iđ = 2.λđ.D/a

– Vị trí vân sáng bậc 1 đối với ánh sáng màu tím:

    x1t = it = λt.D/a

– Vị trí vân sáng bậc 2 đối với ánh sáng màu tím:

    x2t = 2.it = 2.λt.D/a

Ta có bước sóng của ánh sáng đỏ cỡ 0,75μm và của ánh sáng tím cỡ 0,38μm nên λđ > λt → x > x1t và x > x2t. Suy ra vân sáng màu tím nằm gần vân trung tâm hơn vân màu đỏ.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button