Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C3 trang 121 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Bài C3 trang 121 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, nếu nối trực tiếp cuộn thứ cấp biến thế với cực gốc của tranzito không qua tụ điện C1 có được không, tại sao?

Bạn đang xem: Giải Bài C3 trang 121 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Lời giải:

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, ta không thể nối trực tiếp cuộn thứ cấp biến thế với cực gốc (bazơ) của tranzito không qua tụ điện vì mắc như vậy có thể xảy ra hiện tượng đoản mạch với cực phát, do đó cần dùng thêm 1 tụ điện C1 như hình vẽ.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button