Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C3 trang 144 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần

Bài C3 trang 144 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Công suất toả nhiệt tức thời biến thiên theo quy luật nào? So sánh chu kì biến đổi của nó với chu kì biến đổi của dòng điện.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C3 trang 144 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Công suất toả nhiệt tức thời trên điện trở R có biểu thức:

→ Công suất này biến thiên tuần hoàn theo quy luật hình sin đối với thời gian với chu kì T’ bằng nữa chu kì biến đổi của dòng điện (T’ = T/2).

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 26. Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button