Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C3 trang 154 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 28: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

Bài C3 trang 154 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Làm thí nghiệm đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C rồi so sánh với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C3 trang 154 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Mắc mạch như hình vẽ gồm:

Điện trở thuần R, cuộn dây độ tự cảm L, tụ điện C đã biết trước.

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều U đã biết trước và có tần số dao động f = 50 Hz.

Dùng vôn kế xoay chiều lần lượt đo các giá trị hiệu dụng hai đầu điện trở, tụ điện và cuộn dây: UR, UC và Ud (điện áp ở hai đầu cuộn dây, vì cuộn dây không thuần cảm và có điện trở thuần r).

So sánh các giá trị thu được với điện áp U hai đầu đoạn mạch ta thấy UR < U, giá trị UL, UC có trường hợp lớn hơn U hoặc nhỏ hơn U.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button