Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C4 trang 121 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 21: Dao động điện từ

Bài C4 trang 121 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, có thể tính tần số dao động riêng của khung dao động theo công thức  được không? Tại sao?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C4 trang 121 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, ta không thể dùng công thức Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 21. Dao động điện từ -  để tính tần số dao động riêng của khung dao động vì trong mạch LC còn có cả cuộn sơ cấp của máy biến thế.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 21. Dao động điện từ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button