Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C5 trang 278 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 54: Phản ứng hạt nhân

Bài C5 trang 278 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Tính năng lượng toả ra khi 1 kg urani 235U bị phân hạch theo phản ứng (54.7).

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C5 trang 278 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Xét phản ứng phân hạch:

Cứ mỗi hạt Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 54. Phản ứng hạt nhân -  phân hạch toả năng lượng 185 MeV. Số hạt nhân 235U có trong m = 1(kg) lượng chất:

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 54. Phản ứng hạt nhân -

⇒ Năng lượng toả ra khi phân hạch hoàn toàn 1 kg Urani:

E = 185.N = 185.2,56.1024 = 474.1024 MeV = 4,74.1026 MeV

Ta có: 1 MeV = 1,6.10-13 (J) ⇒ E = 7,58. 1013 (J).

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 54. Phản ứng hạt nhân

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button