Hóa HọcLớp 12

Giải bài tập Bài 14. Vật liệu polime | Sách bài tập Hóa 12

Giải SBT Hóa 12: Bài 14. Vật liệu polime

Bài 14.1 trang 30 Sách bài tập Hóa 12 

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất.

Bạn đang xem: Giải bài tập Bài 14. Vật liệu polime | Sách bài tập Hóa 12

B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác.

C. Một số vật liệu compozit chỉ là polime.

D. Vật liệu compozit chứa polime và cá¿ thành phần khác.

Lời giải:

Chọn đáp án C

Bài 14.2 trang 30 Sách bài tập Hóa 12

Tơ nilon-6,6 thuộc loại

A. tơ nhân tạo.    

B. tơ bán tổng hợp.

C. tơ thiên nhiên.    

D. tơ tổng hợp.

Lời giải:

Chọn đáp án D

Bài 14.3 trang 30 Sách bài tập Hóa 12

Tơ visco không thuộc loại

A. tơ hoá học.    

B. tơ tổng hợp.

C. tơ bán tổng hợp.    

D. tơ nhân tạo.

Lời giải:

Chọn đáp án B

Bài 14.4 trang 31 Sách bài tập Hóa 12

Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ?

A. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói ; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo.

B. Thạch cao nhào nước rất déo, có thể nặn thành tượng ; vậy đó là một chất dẻo.

C. Thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) rất cứng và bền với nhiệt ; vậy đó không phải là chất dẻo.

D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định ; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo.

Lời giải:

Chọn đáp án D

Bài 14.5 trang 31 Sách bài tập Hóa 12

Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng

A. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo.

B. Thạch cao nhào nước rất dẻo, có thể nặn thành tượng, vậy đó là một chất dẻo.

C. Thủy tinh hữu cơ rất cứng và bền với nhiệt; vậy đó không phải chết dẻo.

D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo.

Lời giải:

Chọn đáp án D

Bài 14.6 trang 31 Sách bài tập Hóa 12

Poli (metyl metacrylat) có công thức cấu tạo là

Lời giải:

Chọn đáp án A

Bài 14.7 trang 31 Sách bài tập Hóa 12 

Polime -(C6H5(-OH)-CH2)n là thành phần chủ yếu của

A. nhựa rezit.    

B. nhựa rezol.

C. nhựa novolac    

D. teflon.

Lời giải:

Chọn đáp án C

Bài 14.8 trang 31 Sách bài tập Hóa 12

Nhựa phenol-fomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với dung dịch

A. CH3COOH trong môi trường axit.

B. CH3CHO trong môi trường axit.

C. HCOOH trong môi trường axit.

D. HCHO trong môi trường axit.

Lời giải:

Chọn đáp án D

Bài 14.9 trang 32 Sách bài tập Hóa 12

Tơ nitron được tổng hợp từ chất nào sau đây

A. Acrilonitrin    

B. Hexametylêndiamin

C. Axit adipic    

D. Axit e-aminocaproic

Lời giải:

Chọn đáp án A

Bài 14.10 trang 32 Sách bài tập Hóa 12

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là :

A. CH2= CH – CH = CH2, C6H5– CH = CH2.

B. CH2= C(CH3) – CH = CH2, C6H5-CH=CH2.

C. CH2= CH – CH = CH2, lưu huỳnh.

D. CH2= CH – CH = CH2, CH3– CH = CH2.

Lời giải:

Chọn đáp án A

Bài 14.11 trang 32 Sách bài tập Hóa 12

Cao su sống (hay cao su thô) là

A. Cao su thiên nhiên    

B. Cao su chưa lưu hóa

C. Cao su tổng hợp    

D. cao su lưu hóa

Lời giải:

Chọn đáp án B

Bài 14.12 trang 32 Sách bài tập Hóa 12

Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giá trị của k là

A. 3    

B.6    

C. 5    

D.4

Lời giải:

Chọn đáp án A

Hướng dẫn giải:

Mỗi mắt xích –CH2 – CH(Cl) – có khối lượng 62,5. Do đó k mắt xích có khối lượng 62,5k, trong đó khối lượng của clo là 35,5k.

Phản ứn clo hóa PVC là phản ứng thế. Khi k mắt xích phản ứng với một phân tử clo thì k mắt xích mất đi một nguyên tử H và được thay thế bằng một nguyên tử clo. Do đó k mắt xích có khối lượng là:

62,5k – 1 + 35,5 = 62,5k + 34,5; trong đó khối lượng cảu clo là: 35,5(k+1)

Giải SBT Hóa 12: Bài 14. Vật liệu polime -  (ảnh 2)

Bài 14.13 trang 32 Sách bài tập Hóa 12

Vì sao không nên dùng xà phòng có độ kiềm cao để giặt quần áo làm bằng nilon, len, tơ tằm ; không nên giặt bằng nước quá nóng hoặc là (ủi) quá nóng các đồ dùng trên

Lời giải:

Nilon, len, tơ tằm đều có các nhóm CO – NH trong phân tử. Vì vậy, các loại tơ này dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm và axit. Do đó, độ bền của quần áo làm bằng các loại tơ này sẽ bị giảm đi khi giặt bằng xà phòng có độ kiềm cao.

Nilon, len, tơ tằm kém bền với nhiệt nên không được giặt chúng bằng nước quá nóng, không là (ủi) quá nóng.

Bài 14.14 trang 32 Sách bài tập Hóa 12

Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (đã loại hết benzoyl peoxit) vào 1,0 lít dung dịch brom 0,15M ; sau đó cho thêm KI (dư) thấy sinh ra 6,35 g iot.

a) Viết phương trình hóá học của các phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trùng hợp stiren.

Lời giải:

a) Các phương trình hoá học :

nCH-(C6H5)=CH2 to→(-CH-(C6H5)-CH2-)n

C6H5 – CH = CH2 + Br2 → C6H5 -CHBr-CH2Br

2KI + Br2 → I2 + 2KBr

b) Số mol Br2tham gia 2 phản ứng là 0,15 mol.

Số mol Br2 tác dụng với KI = số mol I2 = 6,35/254 = 0,025 mol

Số mol Br2 tác dụng với stiren = 0,15 – 0,025 = 0,125 (mol).

Khối lượng sitren không trùng hợp = 0,125.104 = 13 (g).

Khối lượng stiren đã trùng hợp = 65 -13 = 52 (g).

Hiệu suất trùng hơp = 52/65 .100% = 80%.

Bài 14.15 trang 32 Sách bài tập Hóa 12

Khi cho một loại cao su buna-S tác dụng với brom (tan trong CC14) người ta nhận thấy cứ 1,05 g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,80 g brom. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren trong loại cao su nói trên.

Lời giải:

Cao su buna-S : … – CH2 – CH = CH – CH2 –CH(-C6H5)-CH2-..

Giả sử cứ n mắt xích butađien thì có m mắt xích stiren.

Như vậy : (54n + 104m) g cao su kết hợp với 160n g brom. Mặt khác, theo đầu bài : 1,05 g cao su kết hợp với 0,80 g brom.

Giải SBT Hóa 12: Bài 14. Vật liệu polime -  (ảnh 3)

Vậy tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren là 2 : 3.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button