Lớp 12Vật Lý

Giải bài tập Bài 17 – 18. Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha | Sách bài tập Vật Lí 12

Giải SBT Vật Lí 12: Bài 17 – 18. Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 17-18.1 trang 46 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hãy chọn phát biểu đúng.Máy phát điện xoay chiều được tạo ra trên cơ sở hiện tượng

A. hưởng ứng tĩnh điện.

Bạn đang xem: Giải bài tập Bài 17 – 18. Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha | Sách bài tập Vật Lí 12

B. tác dụng của từ trường lên dòng điện,

C. cảm ứng điện từ.

D. tác dụng của dòng điện lên nam châm.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 17-18.2 trang 46 Sách bài tập Vật Lí 12:

Động cơ không đồng bộ ba pha được tạo ra trên cơ sở hiện tượng

A. tác dụng của từ trường không đổi lên dòng điện.

B. cảm ứng điện từ.

C. tác dụng của từ trường quay lên khung dây dẫn kín có dòng điện.

D. hưởng ứng tĩnh điện.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 17-18.3 trang 46 Sách bài tập Vật Lí 12:

Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động e = E0√2cos100πt. Tốc độ quay của rôto là 600 vòng/phút. Số cặp cực của rôto là bao nhiêu ?

A. 10.       

B. 8.       

C. 5.       

D. 4.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 17-18.4 trang 47 Sách bài tập Vật Lí 12:

Mô hình gồm nam châm chữ U quay đều quanh trục và một khung dây dẫn kín đặt trong từ trường của nam châm đó,

A. không phải là mô hình của động cơ điện (vì không có dòng điện).

B. là mô hình của động cơ điện vì sẽ cho dòng điện chạy vào khung.

C. là mô hình của loại động cơ không đồng bộ và không cần cho dòng điện chạy vào khung.

D. chỉ là mô hình của động cơ không đồng bộ ba pha, vì cần phải có dòng điện ba pha để tạo ra từ trường quay.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 17-18.5 trang 47 Sách bài tập Vật Lí 12:

Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

A. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.

B. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tuỳ thuộc tải sử dụng,

C. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.

D. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 17-18.6 trang 47 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170 w. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất toả nhiệt trên dâỵ quấn động cơ là 17 w. Bỏ qua các hao phí khác, cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:

Lời giải:

Đáp án D

Bài 17-18.7 trang 48 Sách bài tập Vật Lí 12:

Các quạt trần, quạt bàn mà người ta thường dùng trong cuộc sống là

A. động cơ điện một chiều.

B. động cơ không đồng bộ một pha.

C. động cơ không đồng bộ ba pha.

D. một loại động cơ khác.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 17-18.8 trang 48 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một động cơ điện xoay chiều hqạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8. Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 w. Hiệu suất của động cơ là

A. 90%.       

B. 87,5%.       

C. 92,5%.       

D. 80%.

Lời giải:

Đáp án B

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button