Lớp 12Vật Lý

Giải bài tập Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức | Sách bài tập Vật Lí 12

Giải SBT Vật Lí 12: Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phân là bao nhiêu ?

A. 6%.       

Bạn đang xem: Giải bài tập Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức | Sách bài tập Vật Lí 12

B. 3%.       

C. 9%.       

D. 94%.

Lời giải:

Đáp án A

Ta có:

Phần cơ năng của con lắc bị mất đi trong một chu kì là 6%

Bài 4.2 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm tương đối của biên độ trong ba chu kì đầu tiên là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là bao nhiêu ?

A. 10%

B. 19%.

C. 0,1%.

D. Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo.

Lời giải:

Đáp án B

(A0 – A3)/A= 10% = 0,1 ⇒ A3/A= 0,9

(Wt0 – Wt3)/Wt0 = 1 – Wt3/Wt0 = 1 – (A3/A0)2 = 1 – 0,81 = 0,19 = 19%

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray. Khi con tàu chạy thẳng đều với tốc độ là bao nhiêu thì biên độ của con lắc sẽ lớn nhất ?Cho biết khoảng cách giữa hai mối nối là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 60 km/h.       

B. 11,5km/h.       

C. 41 km/h.       

D. 12,5 km/h.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 1)

v = 12,5/1,09 = 11,47 m/s ≈ 41 km/h

Bài 4.4 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.

C. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 4.5 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Dao động tắt dần

A. có biên độ không thay đổi theo thời gian.

B. luôn có hại.

C. luôn có lợi.

D. có biên độ giảm dần theo thời gian.

Lời giải:

Đáp án D

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button