Lớp 12Vật Lý

Giải bài tập Bài 41. Cấu tạo vũ trụ | Sách bài tập Vật Lí 12

Giải SBT Vật Lí 12: Bài 41. Cấu tạo vũ trụ

Bài 41.1 trang 122 Sách bài tập Vật Lí 12:

Đường kính Trái Đất là

A. 1 600 km.       

Bạn đang xem: Giải bài tập Bài 41. Cấu tạo vũ trụ | Sách bài tập Vật Lí 12

B. 3 200 km       

C. 6 400 km.       

D. 12 800 km.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 41.2 trang 122 Sách bài tập Vật Lí 12:

Trục quay của Trái Đất quanh mình nó hợp với pháp tuyến của mặt phẳ quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là

A. 20o27′.       

B. 21o27′.       

C. 22o21′.       

D. 23o27′.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 41.3 trang 123 Sách bài tập Vật Lí 12:

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn có b kính vào khoảng

A 15.106km.       

B. 15.107km.       

C. 15.108 km.       

D. 15.109 km.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 41.4 trang 123 Sách bài tập Vật Lí 12:

Khối lượng Trái Đất vào cỡ

A. 6.1023kg.       

B. 6.1024kg.       

C. 6.1025kg.       

D. 6.1026kg.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 41.5 trang 123 Sách bài tập Vật Lí 12:

Khối lượng Mặt Trời vào cor

A. 2.1028kg.       

B. 2.1029kg.       

C. 2.1030kg.       

D. 2.1031kg.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 41.6 trang 123 Sách bài tập Vật Lí 12:

Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ

A. 40 đơn vị thiên văn.       

B. 60 đơn vị thiên văn.

C. 80 đơn vị thiên văn.       

D. 100 đơn vị thiên văn.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 41.7 trang 123 Sách bài tập Vật Lí 12:

Mặt Trời thuộc loại sao

A. trắt trắng

B. kềnh đỏ.

C. trung bình giữa trắt trắng và kềnh đỏ.

D. nơtron.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 41.8 trang 123 Sách bài tập Vật Lí 12:

Đường kính của một thiên hà vào cỡ

A. 10 000 năm ánh sáng.

B. 100 000 năm ánh sáng.

C. 1 000 000 năm ánh sáng.

D. 10 000 000 năm ánh sáng.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 41.9 trang 123 Sách bài tập Vật Lí 12:

Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời : Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh ; tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là :

A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh.

B. Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh.

C. Hoả tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh.

D. Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 41.10 trang 124 Sách bài tập Vật Lí 12:

Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều.

B. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời.

C. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên vương tinh.

D. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thuỷ tinh.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 41.10 trang 124 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh, nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là

A.sao đôi.       

B. sao chổi.

C. sao băng.       

D. sao siêu mới.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 41.12 trang 124 Sách bài tập Vật Lí 12: 

Nghiên cứu độ lớn các bán kính quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, Bô-đơ đã tìm ra quy luật sau (chuỗi Bô-đơ)

0

3

6

12

24

48

96

Chuỗi số này gồm số 0 đứng trước một cấp số nhân có số hạng đầu tiên là 3 và công bội là 2. Nếu cộng 4 cho mỗi số hạng của chuỗi, rồi đem kết q thu được chia cho 10 thì ta sẽ tìm được giá trị gần đúng của bán kính qu đạo các hành tinh, tính theo đơn vị thiên văn.

Số hạng 0 ứng với quỹ đạo Thuỷ tinh. Số hạng 96 ứng với quỹ đạo Thổ tin Chuỗi này chỉ đúng đến trường hợp của Thổ tinh.

a) Hãy thực hiện các phép tính và điền các giá trị của bán kính quỹ đạo cá hành tinh vào hàng thứ hai của bảng trên.

b) Hãy ghi tên các hành tinh có các quỹ đạo tương ứng vào hàng thứ ba.

c) Hãy cho biết ý nghĩa của số hạng 24.

Lời giải:

a), b) xem bảng dưới đây

0

3

6

12

24

48

96

0,4

0,7

1

1,6

2,6

5,2

10

Thủy tinh

Kim tinh

Trái Đất

Hỏa tinh

?

Mộc tinh

Thổ tinh

c) Số hạng ở cột 24 ứng với quỹ đạo của các tiểu hành tinh.

Bài 41.13 trang 124 Sách bài tập Vật Lí 12: 

Hãy ghép các phần A, B, C. D với các phần tương ứng a, b, c, d để thàn những câu có nội dung đúng.

A. Mặt Trời là một ngôi sao có màu vàng. Nhiệt độ mặt ngoài của nó và khoảng…

B. Sao Tâm trong chòm Thần Nông có màu đỏ. Nhiệt độ măt ngoài của n vào khoảng.

C. Sao Thiên Lang trong chòm Đại Khuyển có màu trắng. Nhiệt độ mặt ngoài của nó vào khoáng…

D. Sao Rigel (nằm ở mũi giày của chòm Tráng Sĩ) có màu xanh lam. Nhiệ độ mặt ngoài của nó vào khoảng…

a) 30 000 K.        b) 10 000 K.        c) 6 000 K        d) 3 000 K.

Lời giải:

A – c;

B – d;

C – b;

D – a

Bài 41.14 trang 125 Sách bài tập Vật Lí 12: 

Ghép các phần A, B, C, D với các phần tương ứng a, b, c, d để thà những câu có nội dung đúng.

A. Thiên hà…       

B. Punxa…       

C. Quaza…       

D. Hốc đen…

a) là sao không phát sáng, cấu tạo bởi một loại chất có khối lượn; riêng cực kì lớn, đến nỗi nó hút cả các phôtôn ánh sáng, không ch thoá ra ngoài.

b) là một hệ thống gồm các sao và các đám tinh vân.

c) là sao phát sóng vô tuyến rất mạnh, cấu tạo bàng nơtron. Nó có từ trườn mạnh và quay nhanh quanh một trục.

d) là một loại thiên hà phát xạ mạnh một cách bất thường các sóng V tuyến và tia X. Nó có thể là một thiên hà mới được hình thành.

Lời giải:

A- b;

B – c;

C – d;

D – a

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button