Lớp 12Vật Lý

Giải Câu 1 trang 112 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 20: Báo cáo thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

Câu 1 trang 112 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trong hai phương án thí nghiệm ở sách giáo khoa có điểm gì giống nhau và khác nhau về cơ sở lý thuyết? Hãy giải thích?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 1 trang 112 sgk Vật Lý 12 nâng cao

+ Về phần nguyên tắc cả hai thí nghiệm đều giống nhau là xác định chiều dài cột không khí có sóng dừng và cộng hưởng. Khi đó chiều dài cột không khí bằng một số lẻ lần một phần tử bước sóng.

+ Điểm giống nhau ở phương án thí nghiệm trên là tìm khoảng cách giữa một nút (mặt pit tông, mặt nước) đến một bụng (miệng uống). Khi chiều dài thích hợp, miệng ống là một bụng thì âm nghe rõ nhất.

+ Điểm khác nhau là cách thay đổi chiều dài cột không khí, ở Phương án 1, chiều dài cột không khí tăng lên là nhờ kéo pít tông ra xa đầu hở, ở Phương án 2 chiều dài cột không khí giảm dần nhờ điều chỉnh độ cao của bình nước.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 20. Báo cáo thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button