Lớp 12Vật Lý

Giải Câu 1 trang 156 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 28: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

Câu 1 trang 156 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Viết công thức tính tổng trở của các đoạn mạch chỉ có hai trong ba loại phần tử: R, I, C mắc nối tiếp.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 1 trang 156 sgk Vật Lý 12 nâng cao

– Công thức tính tổng trở của các đoạn mạch chỉ có R, L mắc nối tiếp:

  

– Công thức tính tổng trở của các đoạn mạch chỉ có R, C mắc nối tiếp:

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện -

– Công thức tính tổng trở của các đoạn mạch chỉ có L, C mắc nối tiếp:

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện -

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button