Lớp 12Tin Học

Giải Câu 1 trang 20 sgk Tin học 12

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Câu 1 trang 20 sgk Tin học 12

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 1 trang 20 sgk Tin học 12

Cho phép:

– Khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu.

– Khai báo các ràng buộc trên dữ liệu.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button