Lớp 12Vật Lý

Giải Câu 1 trang 229 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Câu 1 trang 229 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trình bày nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 1 trang 229 sgk Vật Lý 12 nâng cao

* Giả thuyết Plăng:

Lượng năng lượng mà mỗi lần nguyên tử hoặc phân tử hấp thụ hoặc bức xạ có một giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf, trong đó h = 6,625.10-34 J.s là hằng số Plăng, f là tần số ánh sáng ứng với bức xạ đang xét (Hz).

* Thuyết lượng tử ánh sáng:

– Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt phôtôn.

– Trong chùm ánh sáng đơn sắc có tần số f thì mỗi phôtôn có một năng lượng không đổi là ε = h.f = hc/λ trong đó c là vận tốc ánh sáng trong chân không, λ là bước sóng trong chân không của ánh sáng đang xét.

– Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng.

– Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ thì chúng phát xạ và hấp thụ một phôtôn.

– Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động, không có phôtôn đứng yên.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button