Lớp 12Vật Lý

Giải Câu 1 trang 241 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 47: Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô

Câu 1 trang 241 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trình bày hai tiên đề của Bo.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 1 trang 241 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Hai tiên đề Bohr:

+ Tiên đề về trạng thái dừng:

Nguyên tử chỉ tồn tại ở những trạng thái có mức năng lượng xác định gọi là các trạng thái dừng. Các trạng thái dừng được kí hiệu: K, L, M, …

Khi tồn tại ở trạng thái dừng, nguyên tử không hấp thụ hay bức xạ năng lượng, electron chuyển động quanh hạt nhân theo quĩ đạo dừng bán kính rn = n2.r0, n là số nguyên và r0 = 5,3.10-11m gọi là bán kính Bo.

+ Tiên đề về hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử:

Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em nhỏ hơn thì nó bức xạ một photon có tần số f sao cho: En – Em = hf

Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng h.f đúng bằng hiệu En – Em thì nguyên tử sẽ chuyển sang trạng thái dừng có mức năng lượng En lớn hơn.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 47. Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button