Lớp 12Tin Học

Giải Câu 1 trang 54 sgk Tin học 12

Bài 6: Biểu mẫu

Câu 1 trang 54 sgk Tin học 12

Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 1 trang 54 sgk Tin học 12

Sự khác nhau giữa chế độ biểumẫu và chế độ thiết kế:

– Chế độ biểu mẫu: có thể xem, sửa, thêm bản ghi (thao tác như trên bảng) nhưng chủ yếu là để nhập dữ liệu (thường được thiết kế nhập cho từng bản ghi).

– Chế độ thiết kế: dùng để tạo hoặc sửa cấu trúc của biểu mẫu như chọn các trường cần đưa vào biểu mẫu, chọn vị trí hợp lí của chúng trên màn hình giao diện (thường giống các tài liệu chứa dữ liệu nguồn), tạo một số nút lệnh thực hiện một số thao tác.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button