Lớp 12Tin Học

Giải Câu 2 trang 16 sgk Tin học 12

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Câu 2 trang 16 sgk Tin học 12

Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 2 trang 16 sgk Tin học 12

Phân biệt CSDL và hệ quản trị CSDL:

CSDL: là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau được lưu vào máy.

Ví dụ: bảng “ Hồ sơ học sinh” là CSDL được lưu dưới dạng bảng biểu.

Hệ QTCSDL: là phần mềm để tạo lập, lưu trữ, tìm kiếm,… thông tin của CSDL

Ví dụ: Muốn biết những học sinh có “ điểm trung bình” các môn > 8.0. Do đó, ta phải dùng hệ QTCSDL timg kiếm trên bảng “ Hồ sơ học sinh”.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button