Lớp 12Tin Học

Giải Câu 3 trang 100 sgk Tin học 12

Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Câu 3 trang 100 sgk Tin học 12

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 3 trang 100 sgk Tin học 12

Vì các hệ CSDL được phân tán trên các trạm có thể thực hiện song song nên tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn so với hệ CSDL tập trung

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button