Lớp 12Tin Học

Giải Câu 3 trang 16 sgk Tin học 12

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Câu 3 trang 16 sgk Tin học 12

Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách cho thư viện. Theo em, cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 3 trang 16 sgk Tin học 12

Để xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách ở thư viện, ta phải lưu trưc các thông tin sau:

* Thông_tin_đôc_giả: Mã độc giả, họ và tên, đơn vị, địa chỉ, điện thoại, ngày mua thẻ, ngày hết hạn.

* Thông_tin_sách: Mã sách, tên sách, thể loại, tác giả, nhà xuất bản, số lượng.

* Mượn_trả_sách: Mã mượn trả, mã độc giả, mã sách, số sách mượn, ngày mượn, ngày hẹn trả, tình trạng sách…

* Vi phạm: Mã mượn trả, lí do vi phạm, số tiền phạt.

Để đáp ứng được nhu cầu quản lí của thủ thư, hệ QTCSDL cần thực hiện các công việc sau:

* Quản lý thông tin độc giả: Thêm độc giả, loại bỏ độc giả, thay đổi thông tin độc giả, cho phép độc giả đăng nhập hệ thống…

* Quản lí sách:

+ Nhập sách( thêm – loại bỏ – sửa thông tin sách…)

+ Tìm kiếm sách: Tìm kiếm theo tên sách, loại sách, theo tác giả, theo nhà xuất bản…

* Quản lí mượn – trả: Tạo phiếu mượn, phiếu trả, phiếu phạt…

* Chức năng thống kê – báo cáo:

+ Thống kê sách trong thư viện: sách mượn nhiều nhất, sách đã hết.

+ Thống kê sách được mượn, được trả.

* Bảo mật hệ thống: Phân quyền cho các nhân viên( thủ thư, độc giả…).

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button