Lớp 12Vật Lý

Giải Câu 3 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Câu 3 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Nêu mối quan hệ giữa bước sóng ánh sáng và màu sắc ánh sáng.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 3 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Trong quang phổ liên tục, các ánh sáng đơn sắc có bước sóng lân cận nhau gần như có cùng một màu và được chia ra thành các vùng như sau (chỉ đúng trong chân không và không khí):

–  Vùng đỏ (760 nm – 640 nm);

– Vùng cam vàng (640 nm – 580 nm);

– Vùng lục (580 nm – 495 nm);

– Vùng lam chàm (495 nm – 440 nm);

– Vùng tím (440 nm – 380 nm).

Chú ý: Màu sắc ánh sáng phụ thuộc vào tần số dao động. Khi chuyển từ môi trường này sang môi trường khác tần số không thay đổi nên màu sắc không thay đổi nhưng bước sóng trong môi trường khác nhau có thể thay đổi theo công thức: λn = λ0/n

Với: + λn là bước sóng trong môi trường chiết suất n;

       + λ0 là bước sóng trong môi trường chân không, không khí.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button