Lớp 12Tin Học

Giải Câu 4 trang 39 sgk Tin học 12

Bài 4: Cấu trúc bảng

Câu 4 trang 39 sgk Tin học 12

Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 4 trang 39 sgk Tin học 12

Trong trường hợp đã chỉ định là khóa chính thì các trường tạo nên khóa chính và các trường đãthiết đặt tính chất thuộc tính bắt buộc (Required) là không được bỏ trống (Not Null) khi nhập dữ liệu. Trong trường hợp người dùng để Access tự đặt thêm trường ID (kiểu AutoNumber) là khóa thì hiển nhiên trường này cũng tự động không được để trống.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button