Lớp 12Tin Học

Giải Câu 5 trang 39 sgk Tin học 12

Bài 4: Cấu trúc bảng

Câu 5 trang 39 sgk Tin học 12

Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 5 trang 39 sgk Tin học 12

Tạo cấu trúc bảng: mở cửa sổ cấu trúc bảng, tạo các trường (chọn tên trường, chọn kiểu dữ liệu, thiết đặt tính chất của trường), chỉ định khóa chính, lưucấu trúc bảng.

Thay đổi cấu trúc bảng: thay đổi thứ tự các trường, thêm, xóa, sửa trường.

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button