Hóa HọcLớp 12

Giải Hóa 12 Bài 7. Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Lý thuyết Hóa 12 Bài 7. Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Cacbohđrat Monosaccarit Đisaccarit Polisaccarit
  Glucozơ Fructozơ Saccarozơ Tinh bột Xenlulozơ
Công thức phân tử C6H12O6 C6H12O6 C12H22O11 (C6H10O5)n (C6H10O5)n
CTCT thu gọn CH2OH[CHOH]4CHO   C6H11O5-O- C6H11O5   [C6H7O2(OH)3]
Đặc điểm cấu tạo – Có nhiều nhóm –OH kề nhau. – Có nhiều nhóm
 –OH kề nhau.
– Có nhiều nhóm –OH kề nhau.   – Có 3 nhóm –OH kề nhau.
  – Có nhóm –CHO – Không có nhóm
–CHO
– Từ hai gốc α-glucozo và β-frutozo – Từ nhiều mắt xích α-glucozo – Từ nhiều gốc 
β-glucozo
        – Mạch xoắn – Mạch thẳng.

Tính chất HH

1. Tính chất anđehit

 
Ag(NO)3/NH3

 

     
2. Tính chất ancol đa chức – Cu(OH) – Cu(OH)2 – Cu(OH)2     
3. Phản ứng thủy phân – Chuyển hóa thành fructozơ – Chuyển hóa thành glucozơ Cho α-glucozo và
β- fructozơ
Cho gốc
α-glucozơ
Cho gốc
β-glucozơ
4. Tính chất khác – Có phản ứng lên men rượu     – Phản ứng màu với I2. HNO3/ H2SO4

Xem thêm Giải Hóa 12: Bài 7. Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Bạn đang xem: Giải Hóa 12 Bài 7. Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button