Hóa HọcLớp 11

Giải Hóa Bài 1 trang 10 SGK Hóa 11

Bài 2: Axit, bazơ và muối

Bài 1 (trang 10 SGK Hóa 11)

Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 1 trang 10 SGK Hóa 11

– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

HCl → H+ + Cl

– Những axit mà tan trong nước phân li một nấc ion H+ gọi là các axit một nấc.

HCl → H+ + Cl

– Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

H2SO4 → 2H+ + SO42-

Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH

Ví dụ: NaOH → Na+ + OH

– Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔   Zn2+ +20H            Zn(OH)2  ⇔   ZnO2-2  +   2H+

Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH gọi là các bazơ nhiều nấc.

Ví dụ: Mg(OH)2-> Mg2+ + 2OH

– Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+.

Ví dụ: Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Muối axit là muối mà anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H+.

Ví dụ: NaHCO3 → Na+ + HCO3

HCO3 -> H+ + CO32-

Xem toàn bộ Giải Hóa 11: Bài 2. Axit, bazơ và muối

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button