Hóa HọcLớp 11

Giải Hóa Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11

Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài 1 (trang 172 SGK Hóa 11)

So sánh tính chất hoá học của:

a. Anken với ankin

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11

b. Ankan với ankylbenzen

Cho ví dụ minh hoạ

Lời giải:

a. So sánh tính chất hóa học anken và ankin:

– Giống nhau:

+ Cộng hiđro.

+ Cộng brom (dung dịch).

Giải Hóa 11: Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11 -

+ Cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

+ Làm mất màu dung dịch KMnO4.

Giải Hóa 11: Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11 -

– Khác nhau :

+ Anken : Không có phản ứng thế bằng ion kim loại.

+ Ankin : Ank-1-in có phản ứng thế bằng ion kim loại.

Giải Hóa 11: Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11 -

Xem toàn bộ Giải Hóa 11: Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button