Hóa HọcLớp 11

Giải Hóa Bài 11 trang 160 SGK Hóa 11

Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 11 (trang 160 SGK Hóa 11)

Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52,00 kg stiren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được hỗn hợp A gồm polistiren và phần stiren chưa tham gia phản ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất màu của 60,00 ml dung dịch brom 0,15M.

a. Tính hiệu suất của phản ứng tách hiđro của etylbenzen.

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 11 trang 160 SGK Hóa 11

b. Tính khối lượng stiren đã trùng hợp.

c. Polistren có phân tử khối trung bình bằng 3,12.105. Tính hệ số trùng hợp trung bình của polime.

Lời giải:

nBr2 = 0,06.0,15 = 0,009(mol)

Theo định luật bảo toàn khối lượng: mA = msriren = 52,00 (kg) = 52.103 (g)

Theo đề bài: 5,2 g A tác dụng vừa đủ với 0,009 mol Br2

52.103g A tác dụng vừa đủ với 90 mol Br2

Theo (3): nstiren = nBr2 = 90(mol)

mstiren = 90.104 = 9360(g) = 9,36(kg)

Khối lượng stiren đã tham gia trùng hợp = mA – mstiren = 52 – 9,36 = 42,64 (kg)

Giải Hóa 11: Bài 11 trang 160 SGK Hóa 11 -

Xem toàn bộ Giải Hóa 11: Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button