Hóa HọcLớp 11

Giải Hóa Bài 2 trang 159 SGK Hóa 11

Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 2 (trang 159 SGK Hóa 11)

Toluen và benzen cùng phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro có xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của các phương trình xảy ra.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 2 trang 159 SGK Hóa 11

Toluen và benzen cùng phản ứng hidro có xúc tác Ni

Đun nóng; Br2 có bột Fe đun nóng

 

Xem toàn bộ Giải Hóa 11: Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button