Hóa HọcLớp 11

Giải Hóa Bài 3 trang 37 SGK Hóa 11

Bài 8: Amoniac và muối amoni

Bài 3 (trang 37 SGK Hóa 11)

Hiện nay, để sản xuất ammoniac, người ta điều chế nitơ và hiđro bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro và cacbon đioxit. Để loại khí oxi và thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị kín chứa không khí.

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế hiđro, loại khí oxi và tổng hợp khí ammoniac.

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 3 trang 37 SGK Hóa 11

Lời giải:

CH4 + 2H2O → CO2 + 4H2

CH4 + 2O2(kk) → CO2 + 2H2O nên còn lại N2

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

Xem toàn bộ Giải Hóa 11: Bài 8. Amoniac và muối amoni

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button