Hóa HọcLớp 11

Giải Hóa Bài 4 trang 123 SGK Hóa 11

Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan

Bài 4 (trang 123 SGK Hóa 11)

Khi 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1,00 lít nước (D = 1,00 g/cm3) từ 25,0oC lên 100,0oC. Biết rằng muốn nâng 1,00g nước lên 1,0oC cần tiêu tốn 4,18J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 4 trang 123 SGK Hóa 11

Khối lượng của 1,00 lit nước là:

m = D.V = 1,00.1000 = 1000g

Nhiệt lượng mà 1000 gam nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 25oC đến 100oC là:

Q = 1000.4,18(100 – 25) = 313500(J) = 313,5 KJ

Đó là nhiệt lượng mà khí metan khi đốt cháy cần phải toả ra.

Khối lượng metan cần phải đốt cháy là:

Số mol metan cần phải đốt cháy là:

Giải Hóa 11: Bài 4 trang 123 SGK Hóa 11 -

Vậy thể tích khí metan (đktc) cần phải đốt cháy là:

Giải Hóa 11: Bài 4 trang 123 SGK Hóa 11 -

Xem toàn bộ Giải Hóa 11: Bài 27. Luyện tập. Ankan và xicloankan

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button