Hóa HọcLớp 11

Giải Hóa Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Câu 1: Dãy đồng đẳng benzen có công thức chung là

A.CnH2n+2   B. CnH2n-2  C. CnH2n-4  D. CnH2n-6

Câu 2: Công thức phân tử của Strien là

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

A.C6H6  B. C7H8  C. C8H8   D. C8H10

Câu 3: Công thức phân tử của toluen là

A.C6H6  B. C7H8  C. C8H8   D. C8H10

Câu 4: Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với công thức C8H10 là

A. 4   B. 2   C. 3   D. 5

Câu 5: Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1: 1 (có mặt bột Fe), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A.C6H6Br2  B. C6H6Br6   C. C6H5Br   D. C6H6Br44

Câu 6:. Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng, thu được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A.C6H6Cl2  B. C6H6Cl6   C. C6H5Cl   D. C6H6Cl4

Câu 7: Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

A. hex-1-en  B. hexan   C. 3 hex-1-in  D. xiclohexan

Câu 8: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1: 1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen    B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua    D. benzylbromua

Đáp án

1. D

2. C

3. B

4. B

5. C

6. B

7. D

8.D

Xem thêm Giải Hóa 11: Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button